RAdministradors | Política de privacitat
18164
page-template-default,page,page-id-18164,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Administraciones Regius S.L.P., com a Responsable del Tractament, amb CIF B-65.039.935, l’informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, els que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i els que pugui facilitar en converses telefòniques , seran tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.
 • Gestionar les peticions d’informació sobre immobles que es troben en venda o lloguer que vostè ens faci arribar.
 • Atendre les sol·licituds de pressupostos per a l’administració d’una comunitat de propietaris.
 • Atendre i gestionar les incidències ocasionades en algun dels immobles o dependències d’una de les comunitats de propietaris que administra la nostra empresa.
 • Gestió econòmica de l’empresa.
 • Prevenció del Blanqueig de Capitals.
 • Recepció del seu Currículum Vitae i avaluació de la seva candidatura a posicions de treball vacants en la nostra organització.
 • Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), per mantenir-lo com interessat en futurs processos de selecció (un any) o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació laboral i tributària, la prevenció de blanqueig de capitals, o aquella legislació vinculada a l’exercici de l’Administració de Finques, com la legislació en matèria de propietat horitzontal, els arrendaments urbans o la legislació hipotecària.

L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per a això, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra organització, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a Administraciones Regius S.L.P., Ref. Protecció de Dades, Passeig de Fabra i Puig, 167, Pral. 2, 08016 – Barcelona, o bé fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça info@fincasregius.com.

A continuació, s’amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra societat.

 1. Responsable del Tractament

Administraciones Regius S.L.P., amb CIF: B-65.039.935, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41038 Foli 107 Full B376678.

Vostè pot posar-se en contacte amb la nostra societat, de forma efectiva, de manera presencial o per correu postal a la nostra seu social: Passeig de Fabra i Puig, 167, Pral. 2, 08016 – Barcelona. Així, vostè pot obtenir información addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l’adreça info@fincasregius.com.

 1. Relació d’activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra organització

La nostra societat tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:

 1. Atenció de comentaris i consultes que faci arribar a la nostra organització.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l’interessat faci arribar a la nostra organització.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
 2. Gestionar les peticions d’informació sobre immobles que es troben en venda o lloguer que vostè ens faci arribar.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar les sol·licituds d’informació dels interessats sobre els immobles, i programar les visites als immobles en el cas que sigui de l’interès per part de l’interessat.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
 3. Atendre les sol·licituds de pressupostos per a l’administració d’una comunitat de propietaris.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: confeccionar pressupostos a petició de l’interessat.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
 4. Atendre i gestionar les incidències ocasionades en algun dels immobles o dependències d’una de les comunitats de propietaris que administra la nostra empresa.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: atendre i gestionar les incidències ocasionades en algun dels immobles o dependències d’una de les comunitats de propietaris que administra la nostra empresa, i programar actuacions amb les empreses i professionals que efectuen reparacions.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  • Cessions de dades a tercers: en el cas que de la incidència se’n derivi la necessitat que una empresa o professional faci una reparació o actuació, es facilitaran les dades de la persona de contacte de la comunitat perquè es pugui dur a terme l’actuació o reparació.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
 5. Gestió econòmica de l’empresa.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar l’activitat econòmica de l’empresa segons la legislació vigent en matèria fiscal i mercantil.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
  • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l’administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària o Seguretat Social.
  • Període de conservació de les dades: el requerit per l’administració pública fins a l’extinció de les responsabilitats.
 6. Prevenció del Blanqueig de Capitals.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon, i informació externa complementària que sigui necessària demanar per al compliment de les obligacions legals exigibles a l’empresa com a subjecte obligat.
  • Finalitat del tractament: compliment de les obligacions en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
  • Cessions de dades a tercers: en cas de que sigui necessari, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
  • Període de conservació de les dades: el requerit per l’administració pública fins a l’extinció de les responsabilitats.
 7. Recepció del seu Currículum Vitae i avaluació de la seva candidatura a posicions de treball vacants en la nostra organització.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: avaluació de candidatures a llocs de treball a la nostra organització.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals).
  • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
  • Període de conservació de les dades: inferior a un any si s’observa que el perfil del sol·licitant pot ajustar-se a necessitats presents o futures de l’empresa. En el cas que el perfil no s’ajusti a les necessitats de l’empresa, es procedirà a la destrucció immediata.
 8. Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar la relació laboral amb els nostres empleats.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
  • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l’administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària o Seguretat Social.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

Drets de Protecció de dades:

L’interessat, en relació a les dades que són tractades per Administraciones Regius S.L.P., té la possibilitat d’exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part d’Administracions Regius S.L.P. de totes o part de les sevesdades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se per escrit a Administraciones Regius S.L.P., acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d’aquests canals:

 • Correu electrònic: info@fincasregius.com
 • Correu postal: Passeig de Fabra i Puig, 167, Pral. 2, 08016 – Barcelona, amb la referència “Protecció de Dades”.
 • De forma presencial a les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals a través de la web  www.aepd.es.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, mediante el análisis de su navegación por nuestro website. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Llámanos